Νομιμοποίηση Αυθαιρέτου

Τακτοποίηση Αυθαιρεσιών Δόμησης και Αυθαιρέτων κτισμάτων

Αυθαίρετα

Νόμος Αυθαιρέτων:  Ως Αυθαίρετο ορίζεται το κτίσμα (Μονοκατοικία ή Πολυκατοικία ή Αποθήκη ή Επαγγελματικό κτίριο) το οποίο κτίστηκε με ή χωρίς οικοδομική άδεια και δεν είναι σύμφωνη η δόμηση του σύμφωνα με τις πολεοδομικές διατάξες σε εντός ή εκτός σχεδίου περιοχή. Αυθαίρετη νοείται κάθε κατασκευή που βρίσκεται σε προστατευμένη τοποθεσία ή δασική έκταση ή αιγιαλό. Όπως για παράδειγμα οι κλειστοί Ημιπαίθριοι Χώροι, οι χτισμένοι Φωταγωγοί, τα παράνομα Πάρκινγκ, σε εντός ή εκτός σχεδίου περιοχές.

Κατά τη μεταβίβαση, την πώληση, την γονική παροχή ενός κτιρίου ή ακινήτου- διαμέρισμα, κατάστημα, αποθήκη- επισυνάπτονται στα συμβόλαια τα απαραίτητα έγγραφα που δηλώνουν οτι οποιαδήποτε αυθαίρετη δόμηση έχει τακτοποιηθεί. Τακτοποίηση ορίζουμε την υπαγωγή της εκάστοτε αυθαιρεσίας στην νομοθεσία των αυθαιρέτων (Ν 4495/17 ή προγενέστερων νομοθεσιών). Τα έγγραφα περιλαμβάνουν την Υπέυθυνη Δήλωση του Πολιτικού Μηχανικού, την Τεχνική Έκθεση και τη Βεβαίωση που πιστοποιούν την δήλωση των αυθαιρεσιών στον αρμόδιο φορέα, δηλαδή στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας.

Οι  βεβαιώσεις των μηχανικών έχουν ισχύ δύο (2) μηνών από την υπογραφή τους και προσαρτώνται στις προβλεπόμενες δικαιοπραξίες .