Ενεργειακό Πιστοποιητικό Διαμερίσματος

& Δήλωση Επιθεωρητή για σύνδεση με την ΕΔΑ, φυσικό αέριο Θεσσαλονίκης

Ενεργειακό Πιστοποιητικό Διαμερίσματος

Απαιτείται σε όλες τις κτιριακές υποδομές δηλαδή όπου ζουν ή εργάζονται άνθρωποι. Στο Ενεργειακό Πιστοποιητικό καταγράφουμε την ενεργειακή δαπάνη των κτιριακών μονάδων σε ετήσια βάση, και προτείνουμε λύσεις για εξοικονόμηση ενέργειας, ώστε να εξοικονομηθεί η χρηματική δαπάνη που απαιτείται ετήσια για τη θέρμανση ή την ψύξη του ακινήτου σας, με ταυτόχρονη ωφέλεια προς το περιβάλλον μέσω της μείωσης των εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα επιβραδύνοντας την κλιματική αλλαγή.

Χρειάζεται όταν πρόκειται να πουλήσουμε ή να μισθώσουμε μία ακίνητη ιδιοκτησία (διαμέρισμα ή κατάστημα). Αναγράφεται ο κωδικός του Ενεργειακού Πιστοποιητικού στο συμβόλαιο αγοραπωλησίας (ή μεταβιβάσεως ή γονικής παροχής ή δωρεάς) από τον/την Συμβολαιογράφο. Δηλώνεται από το Λογιστή στο σύστημα του taxisnet όταν πρόκειται για μισθωτήριο συμβόλαιο. Η μη έκδοση του Ενεργειακού Πιστοποιητικού επιφέρει διοικητικά πρόστιμα.

Με το Ενεργειακό Πιστοποιητικό, το ακίνητο μας αποκτά, πλέον, Ενεργειακή Κατάταξη στις Προδιαγραφές του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (Κενακ) σε μία κλίμακα από το Α έως Η. Τα ακίνητα με καλύτερη ενεργειακή απόδοση έχουν υψηλές προδιαγραφές στην αγορά των ακινήτων και ζητούνται περισσότερο από τους πιθανούς σας πελάτες.

Δικαιολογητικά για την Έκδοση του είναι Η Οικοδομική Άδεια, το Τοπογραφικό Διάγραμμα, τα Αρχιτεκτονικά Σχέδια, τα Στοιχεία του Ακινήτου και του Ιδιοκτήτη, η Δήλωση στο Κτηματολόγιο, το Φύλλο Συντήρησης του Λέβητα.

Η Διάρκεια Ισχύος του κάθε πιστοποιητικού είναι τα δέκα (10) έτη.