Έκδοση Οικοδομικής Άδειας

Έκδοση Οικοδομικής Άδειας, μικρής κλίμακας εργασιών ή Άδειας ειδικού τύπου

Άδεια Εισόδου - Εξόδου Οχημάτων
Έκδοση Οικοδομικής Αδείας
Άδεια εργασιών μικρής κλίμακας

Έκδοση Οικοδομικής Άδειας

Έκδοση Οικοδομικής Άδειας, μικρής κλίμακας εργασιών ή Άδειας ειδικού τύπου

Στο τεχνικό μας γραφείο ασχολούμαστε με την έκδοση Οικοδομικών Αδειών για να κατασκευάσετε το Ακίνητο σας, ή προσθήκες σε αυτό όπως περίφραξη ή επέκταση, ή αλλαγή των προσόψεων σας στην ήδη υπάρχουσα οικοδομική άδεια. Αυτές οι οικοδομικές άδειες απαιτούνται σε κάθε κατασκευή ώστε να είστε τυπικοί σε κάθε έλεγχο όταν αυτός διενεργηθεί. Ακόμη γλιτώνετε πιθανά πρόστιμα εάν απευθυνθείτε σε Πολιτικό Μηχανικό. Εκείνος θα σας συμβουλέψει για όλα τα τυπικά μέρη του Νόμου και της Πολεοδομίας.

Εκδίδουμε Άδειες Μικρής κλίμακας Σε περιπτώσεις κατασκευών που απαιτούν μία ημέρα ολοκλήρωσης ή 2-3 εργάσιμες ημέρες. Λόγου χάρη, το κτίσιμο μίας περίφραξης από τσιμεντόλιθους, ή μίας τοιχοποιΐας, την αντικατάσταση κουφωμάτων ή συστημάτων σκίασης.

Γενικά, χρήσιμο είναι να γνωρίζετε πως κάθε τι που χτίζεται, τροποποιείται ή αντικαθιστάται απαιτεί οικοδομική άδεια, είτε αυτή είναι αυτούσια είτε μικρής κλίμακας εργασιών. Σε διαφορετική περίπτωση ονομάζεται αυθαιρεσία.

Τηλέφωνα επικοινωνίας : 231.400.1649 και 698.611.3503. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: dlpavloss@gmail.com και dlpavlos@teemail.gr