Επικοινωνία με Πολιτικό Μηχανικό

Τεχνικό Γραφείο Θεσσαλονίκη, δείτε τους παρακάτω τρόπους Επικοινωνίας

ΔΑΛΑΜΑΓΚΑΣ ΚΩΝ. ΠΑΥΛΟΣ

 Πολιτικός Μηχανικός BEng Τ.Ε. Ενεργειακός Επιθεωρητής Κτιρίων

Διεύθυνση: Α. Βελουχιώτη 59 56437 Νικόπολη Θεσσαλονίκης 

Τηλέφωνα: 231.400.1649 & 698.611.3503

email: dlpavloss@gmail.com

Ιστοσελίδα: www.dlpavlos.eu