Ενεργειακό Πιστοποιητικό Διαμερίσματος

ΤΗΛEΦΩΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟΥ : 2314.001.649  

ΚΙΝΗΤΟ : 6986.113.503


ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ενεργειακά Πιστοποιητικά - Που απαιτούνται :

Το Ενεργειακό Πιστοποιητικό Διαμερίσματος απαιτείται σε όλες τις κτιριακές υποδομές δηλαδή όπου ζουν ή εργάζονται άνθρωποι. Ο λόγος είναι καθαρά η καταγραφή της ενέργειας που δαπανούν οι κτιριακές μονάδες, ώστε να γίνει πρόταση λύσεων από τον Ενεργειακό Επιθεωρητή, με σκοπό την εξοικονόμιση ενέργειας, τη μείωση εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και διάσωση του περιβάλλοντος από την κλιματική αλλαγή, και κατ'επέκταση την εξοικονόμηση οικονομικών πόρων (χρημάτων) του καταναλωτή για τη θέρμανση της κατοικίας του. Οι λύσεις (παρεμβάσεις) ποικίλουν ανάλογα με την κλιματική ζώνη της περιοχής που βρίσκεται το ακίνητο, τον προσανατολισμό του, τη σκίαση που δέχεται, την μόνωση του από το εξωτερικό περιβάλλον και άλλες εξαρτήσεις που προκύπτουν.

Γενικά, σύμφωνα με το νόμο του Υπουργείου Περιβάλλοντος, εκδίδουμε Πιστοποιητικό Ενεργειακής απόδοσης όταν πρόκειται να αγοράσουμε. Πουλήσουμε ή ενοικίασουμε μία ιδιοκτησία (ένα διαμέρισμα ή κατάστημα). Αναγράφεται ο κωδικός του Ενεργειακού Πιστοποιητικού στο συμβόλαιο αγοραπωλησίας (ή μεταβιβάσεως ή γονικής παροχής ή δωρεάς) από τον/την Συμβολαιογράφο. Δηλώνεται από το Λογιστή στο σύστημα του taxisnet όταν πρόκειται για μισθωτήριο συμβόλαιο.  

Συνεπώς απαιτούνται τα εξής Δικαιολογητικά:

  1. Αριθμός Αδείας & έτος
  2. Λόγος έκδοσης Πιστοποιητικού
  3. Γεωγραφικά Στοιχεία Ακινήτου (Δήμος, ταχυδρομικός κώδικός, Διεύθυνση Ακινήτου)
  4. Στοιχεία Ιδιοκτήτη
  5. Στοιχεία Ακινήτου (Εμβαδό, Όροφος)
  6. Αντίγραφο Αδείας & Τοπογραφικού Διαγράμματος
  7. Αντίγραφα Αρχιτεκτονικών Σχεδίων (Κάτοψη/Τομή/Όψη)
  8. Αριθμός δήλωσης του ακινήτου στο Κτηματολόγιο (ΚΑΕΚ)
  9. Φύλλο Συντήρησης Λέβητα (προαιρετικό)

Οι Tιμές ποικίλουν μεταξύ των συναδέλφων μηχανικών που εκτελούν τη μελέτη για την έκδοση του Πιστοποιητικού Ενέργειας, σας συμβουλεύουμε να κάνετε έρευνα αγοράς πριν επιλέξετε τελικώς την ανάθεση. Ενδεικτικά σας αναφέρουμε ότι οι κύριοι παράγοντες για τον καθορισμό της τιμής είναι η απόσταση της έδρας του μηχανικού από το ακίνητο, τον φάκελο σχεδίων που έχει στο χαρτοφυλάκιο του ο ιδιοκτήτης, τον όγκο της δουλειάς που ανατίθεται, τον Φ.Π.Α. κ.ο.κ.

Εξυπηρετούμε  εντός και εκτός Θεσσαλονίκης, Σταυρούπολη,Πολίχνη,Εύοσμο.

Υπεύθυνος Πληροφοριών: ΔΑΛΑΜΑΓΚΑΣ ΚΩΝ. ΠΑΥΛΟΣ, Πολιτκός Μηχανικός Τ.Ε.

Τεχνικό Γραφείο, Τ : 2314.001.649