Πρόγραμμα Εξοικονόμηση κατ' Οίκον ΙΙ-γ'κύκλος

Ξεκίνησε η διαδικασία για ένταξη στο πρόγραμμα

ΤΗΛEΦΩΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟΥ : 2314.001.649  

ΚΙΝΗΤΟ : 6986.113.503  


Το Πρόγραμμα

Βήματα για τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα:

1. Προέγκριση δανείου (υποκατάστημα τράπεζας) - πρώτη ενεργειακή επιθεώρηση.
2. Υποβολή αίτησης και δικαιολογητικών.
3. Υπαγωγή αίτησης ενδιαφερόμενου- υπογραφή δανειακής Σύμβασης- εκταμίευση προκαταβολής.
4. Υλοποίηση Παρεμβάσεων - δεύτερη Ενεργειακή Επιθεώρηση.
5. Προσκόμιση δικαιολογητικών - εκταμίευση λοιπού δανείου και επιχορήγησης.

Η ένταξη στο πρόγραμμα είναι μία συνεχής διαδικασία έως την εξάντληση των πόρων ανά περιφέρεια. 

Υπήρξε ανακοίνωση για νέο κύκλο (3ος κύκλος) προγράματος την Άνοιξη 2020

Τεχνικό Γραφείο, Τ : 2314.001.649