Πρόγραμμα Εξοικονομώ κατ' Οίκον 2 - γ' κύκλος

Προϋποθέσεις που προαπαιτούνται για την ένταξη πρώτης κατοικίας ή πολυκατοικίας στο πρόγραμμα  

Βήματα για τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα Εξοικονόμησης . . .

Με την ένταξη στο Πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατ'οίκον, κάθε ιδιοκτήτης αποκτά ένα οικονομικό κίνητρο, ώστε να βελτιώσει την ενεργειακή απόδοση του ακινήτου του μειώνοντας την Ενέργεια που καταναλώνει ετήσια σε χρηματική δαπάνη καθώς και να αυξήσει την αντικειμενική αξία του ακινήτου.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ 2 

 • ΔΗΛΩΣΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΕΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ • ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 
 • ΔΗΛΩΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ 
 • Ε9 ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ 
 • ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΝΑΚΡΙΒΕΙΑΣ 
 • ΔΗΛΩΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΟΤΙ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ 
 • ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΠΟ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ Ή ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΦΥΛΛΟΥ ΕΑΝ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΑΓΟΡΑΣΤΗΚΕ ΦΕΤΟΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΣΙΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ 
 • ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ 
 • ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ 
 • ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΔΕΙΑ, ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ, ΚΑΤΟΨΗ ΟΡΟΦΩΝ, ΤΟΜΗ 
 • ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 
 • ΕΝΤΥΠΟ ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΑΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 
 • ΕΝΤΥΠΟ ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΒΑΣΕΙ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 
 • ΔΗΛΩΣΗ de minimis ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΤΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
 • ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 


ΕΠΟΜΕΝΟ ΣΤΑΔΙΟ 

 • ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 
 • ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΑΜΟΙΒΕΣ, ΥΛΙΚΑ 
 • Ο ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 
 • ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟ ΜΕΣΩ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΑΝ ΘΑ ΥΠΑΧΘΕΙ ΣΕ ΔΑΝΕΙΟΔΟΤΗΣΗ 
 • ΕΑΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΉΣΕΙ ΊΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΠΙΛΕΓΕΙ ΑΠΛΗ ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
 • Ο ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΣ ΑΓΟΡΑΖΕΙ ΕΠΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΥΛΙΚΑ ΜΕ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 
 • Ο ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΥΨΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 
 • ΘΑ ΔΟΘΕΙ ΕΝΤΟΣ 130 ΗΜΕΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Η ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 
 • ΚΑΤΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ 
 • ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΜΕ ΕΚΔΟΣΗ Β' ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ 
 • ΚΑΤΑΧΩΡΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 
 • Ο ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ (ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ) ΤΗΣ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΚΑΤΑΧΩΡΕΙ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 • Ο ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΣ (ΙΔΙΟΚΤΗΣΗΣ) ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΛΙΚΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΒΑΛΕΙ ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 
 • ΟΜΟΙΩΣ ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΙ ΠΟΣΟ ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΑΝΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ 
 • ΕΞΟΦΛΕΙΤΑΙ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΤΕΛΙΚΟΥ ΥΨΟΥΣ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ Ο ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΣ. 

Η ένταξη στο πρόγραμμα είναι μία συνεχής διαδικασία έως την εξάντληση των πόρων ανά περιφέρεια. 

Ανοίγει ο 3ος κύκλος υπαγωγής στο πρόγραμμα το Φθινόπωρο του 2020