Πρόγραμμα Εξοικονόμηση κατ' Οίκον 2

και Προϋποθέσεις που προαπαιτούνται για την ένταξη πρώτης κατοικίας στο πρόγραμμα  

Βήματα για τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα Εξοικονόμησης:

Λόγοι για να ενταχθείτε στο Πρόγραμμα: Με την ένταξη στο Πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατ'οίκον, κάθε ιδιοκτήτης αποκτά ένα οικονομικό κίνητρο, ώστε να βελτιώσει την ενεργειακή απόδοση του ακινήτου του μειώνοντας την Ενέργεια που καταναλώνει ετήσια σε χρηματική δαπάνη καθώς και να αυξήσει την αντικειμενική αξία του ακινήτου.

Μελέτη:  Δήλωση των πραγματικών (ωφέλιμων) τετραγωνικών μέτρων στο Ε9 μέσω taxisnet, Βεβαίωση του Ν 4495 /17 Πολιτικού Μηχανικού που να αναφέρει ότι ρυθμίστηκαν οι τυχόν αυθαίρετες κατασκευές ή αυθαιρεσίες και τέλος, έκδοση Ενεργειακού Πιστοποιητικού της πρώτης Ενεργειακής Επιθεώρησης με προτάσεις παρεμβάσεων για ενεργειακή αναβάθμιση της κατοικίας.

Χρηματοδότηση:  Προέγκριση δανείου από το υποκατάστημα της τράπεζας σας υποβάλλοντας την αίτηση και τα δικαιολογητικά της Μελέτης. Θα υπογράψετε μία δανειακή Σύμβαση με την τράπεζα για την εκταμίευση της προκαταβολής. Μετά την Υλοποίηση των Παρεμβάσεων θα γίνει η δεύτερη Ενεργειακή Επιθεώρηση από τον Ενεργειακό Επιθεωρητή, θα υποβάλλετε τα Νέα Δικαιολογητικά και έπειτα θα γίνει η εκταμίευση του λοιπού δανείου και της επιχορήγησης.

Η ένταξη στο πρόγραμμα είναι μία συνεχής διαδικασία έως την εξάντληση των πόρων ανά περιφέρεια. 

Ανοίγει ο 3ος κύκλος υπαγωγής στο πρόγραμμα την Άνοιξη 2020