Βεβαιώσεις Μηχανικού

ΤΗΛEΦΩΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟΥ : 2314.001.649  

ΚΙΝΗΤΟ : 6986.113.503


Χορηγούνται Βεβαιώσεις Μηχανικού για συμβολαιογραφική  χρήση :

Γονική Παροχή - Μεταβίβαση / Δωρεά / Πώληση - Άδεια Τουριστικών Καταλυμάτων


Η βεβαίωση μηχανικού εκδίδεται για συμβολαιογραφική χρήση, ανάλογα με την απαιτούμενη περίπτωση. Σχετικές περιπτώσεις είναι η γονική παροχή, η μεταβίβαση, δωρεά και η πώληση.

Οι βεβαιώσεις του μηχανικού αναφέρουν ότι οι πιθανές αυθαίρετες κατασκευές έχουν τακτοποιηθεί ή ρυθμιστεί σύμφωνα με το νόμο 4495 του 2017. Είναι απαραίτητες για κάθε δικαιοπραξία και η δήλωση του πολιτικού μηχανικού οφείλει να συμφωνεί με όσα αναφέρουν τα άρθρα 82 & 83. 

Ουσιαστικά πρόκειται για ένα πεντασέλιδο όπου αναφέρει σε πίνακα τις δηλωμένες παραβάσεις συνοδευόμενο από μία τεχνική έκθεση. Όσα αναφέρονται είναι επακόλουθα της αυτοψίας που διενεργεί ο μηχανικός στο κτίσμα / διαμέρισμα /κατάστημα / οικόπεδο. Μετά από αντίστοιχη μελέτη, παραδίδεται πλήρης φάκελος με σχέδια όπως το τοπογραφικό / κατόψεις του χώρου και μία τουλάχιστον τομή. 

Ο μηχανικός καταγράφει όλες τις αυθαιρεσίες που αφορούν το κτίριο και ποτέ δεν εφαρμόζει τακτοποίηση μεμονομένων περιπτώσεων. Μετά την ολοκλήρωση της μελέτης πραγματοποιούνται επιτόπιοι έλεγχοι από νομικούς φορείς για τον έλεγχο του έργου. Κάθε παρατυπία επιφέρει επιβάρυνση.  

Συνοψίζοντας, οι βεβαιώσεις χορηγούνται είτε για δικαιοπραξίες μετά από την παρότρυνση συμβολαιογράφου είτε σε περίπτωση τακτοποίησης αυθαίρετης κατασκευής. 

Λίγα λόγια για την τιμή. Η τιμή δεν προκαθορίζεται, διαφέρει ανάλογα την περίπτωση της αυθαιρεσίας και  μεταξύ μηχανικών. 

Για επιπλέον πληροφορίες παρακαλώ όπως επικοινωνήσετε με το γραφείο μας.


Τεχνικό Γραφείο, Τ : 2314.001.649